پک فرستنده و گیرنده مادون قرمز TCRT5000

پک فرستنده و گیرنده مادون قرمز TCRT5000

یک فرستنده و گیرنده بسیار قوی مادون قرمز که پک شده اند.
مناسب برای استفاده در ربات های مسیر یاب و لابیرنت
در این محصول در اصل یک فتو ترانزیستور وجود دارد که حساسیت زیادی ایجاد می کند.