پک سنسور PH مدل E-201-C به همراه سنسور دما سازگار با آردوینو

پک سنسور PH مدل E-201-C به همراه سنسور دما سازگار با آردوینو

Lei magnetic pH composite electrode E-201-C rechargeable experimental acid-base detection

این کیت شامل یک برد الکترونیکی ،یک سنسور دما و یک الکترود برای اندازه‌گیری مقدار PH می‌باشد. برد الکترونیکی به طور مستقیم به سنسور دما متصل است و دارای کانکتور BNC برای اتصال به الکترود PH و پین‌های خروجی برای مقادیر دما و PH اندازه‌گیری شده است.

همچنین دارای دو مقدار T1 ,T2 برای دما بوده که T1 و T2 برای سنسور داخلی LM35 و کانکتور مخابراتی برای سنسور دمای بیرونی برد مدل DS18B20 (به همراه برد ارائه نمیشود)میباشد.

 

پک سنسور PH مدل E-201-C به همراه سنسور دما سازگار با آردوینو-شرکت هوشمندسازان ذوقSpecification
Suitable for pure water,deionized water etc superlow conductivity water sample test,silver ion catch trap + long work life constructure,high proformance caremic core.

Test items:
1. Chemical liquid(deluition acid,alkali liquid;fertilizer);
2.Food/Drink(soy;vinegar;wine,juice,tea,coffoe,cola)
3.Biopharmacy(blood,stomach medicine,unrine,protein,gel)

Techincal parameter:
Measure range : 0~14ph
Temperature : 0~80ºC
Zero potentionmeter : 7±0.5ph
Accuracy : 0.01ph @ PH6.86,25ºC
Material : glass
Size : 12x120mm
Liquid junction : high proformance caremic core
Connector : S7
Ref constructure : Silver capture trap + long work life constructure
Ref liquid : Additive liquid

 

Power Input 5VDC
Working Current 5-10mA
Detection Concentration Range PH 0-14
Detection range of temperature 0-80 °C
Response time < 5s
Stability time < 60s
Output Analog
Power Consumption < 0.5W
Working Temperature -10 ~ +50 °C
Working Humdity 95% RH (Nominal Humdity 65% RH)
Weight 25g
PCB Dimensions 42x32x20mm