ماژول Ublox7 GPS دارای ارتباط سریال همراه با آنتن

ماژول Ublox7 GPS دارای ارتباط سریال همراه با آنتن

 ماژولUblox7 GPSدارای ارتباط سریال همراه با آنتن با کاربری آسان

ماژول Ublox7 GPS دارای ارتباط سریال همراه با آنتن به همراه کانکتور سیم دار

 

Features:
GPS module + antenna integration, there RTC memory cell. TTL serial level
Exterior dimensions: length 25mm × width 25mm × thickness 8mm, GPS ceramics Dimensions: 18x18x4mm
The module default output format TTL. Baud Rate: 9600  Note: generally used for single-chip serial TTL, RS232 is generally used for computer PC serial port.
International: 3PIN cable spacing 1.25MM

1. Brand: GLED
2. Model: GM24
3. GPS module + antenna integration, there is RTC memory battery. TTL serial port level
4. Appearance size: length 24mm × width 24mm × thickness 8mm, GPS ceramic size: 18x18x4mm
5. The module default output format TTL. Baud rate: 9600 Note: TTL is generally used for single-chip serial port, RS232 is generally used for computer PC serial port.
6. Gift: 3PIN cable 1.25MM pitch
7. Gift: PC-side test software and other technical information