ماژول LED چراغ راهنمایی و رانندگی

ماژول LED چراغ راهنمایی و رانندگی

ماژولی پرکاربرد در پروژه های ساخت چراغ راهنمایی و رانندگی با led های سایز 8 میلیمتر

ماژولی پرکاربرد در پروژه های ساخت چراغ راهنمایی و رانندگی و … دارای LED های سبز و زرد و قرمز سایز 8mm