ماژول وای فای ESP8285 , ESP-M2

ماژول وای فای ESP8285 , ESP-M2

ماژول وای فای ESP8285 , ESP-M2 با 1 مگابایت حافظه فلش. ماژول وای فای ESP8285، ماژولی کم مصرف و با ابعاد خیلی کوچک راه حلی ارزان جهت اینترنت اشیا و تکنولوژی های پوشیدنی است.

ماژول وای فای ESP8285 , ESP-M2

ماژول وای فای ESP8285 محصول شرکت اسپریسیف، ماژولی کم مصرف و با ابعاد خیلی کوچک راه حلی ارزان جهت اینترنت اشیا و تکنولوژی های پوشیدنی است و در حقیقت یک ماژول ESP8266 است که با یک حافظه flash یک مگابایتی همراه شده است. این ماژول از دستورات AT پشتیبانی می کند. و دارای ارتباطاتی نظیر سریال میباشد.

 

 

ماژول وای فای ESP8285 , ESP-M2-شرکت هوشمندسازان ذوق

CPU: Tensilica L106 32-bit micro controller

Protocols: 802.11 b/g/n/e/i

Operating Voltage: 3.0 V ~ 3.6 V

User Configuration: AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS App