ماژول وای فای ESP8266-12E

ماژول وای فای ESP8266-12E

ماژول وای فای ESP8266-12E  در پروژه های مختلف از جمله شبکه سازی، هوشمند سازی و… مورد استفاده قرار می گیرد.

بر روی این ماژول ها از یک تقویت کننده استفاده شده که موجب افزایش برد و کارآیی دستگاه می شود همچنین از یک تقویت کنندLNA  که برای تقویت امواج ظعیف بکار میرود استفاده شده که در کنار تقویت کننده PA کیفیت و برد مناسبی را در اختیار کاربر قرار می دهد . پروتکی ارتباطی از نوعUART بوده که براحتی و با ارسال دستورات ATcommand می توان به تنظیمات ماژول دسترسی پیدا کرد.