ماژول مبدل DC-DC کاهنده HW-601 به همراه نمایشگر

ماژول مبدل DC-DC کاهنده HW-601 به همراه نمایشگر

ماژول کاهنده ولتاژ با نمایشگر گرافیکی ورودی 5 الی 23 ولت و خروجی متغیر 0 الی 16 ولت جریان 3 آمپر

ماژول مبدل DC-DC کاهنده HW-601 به همراه نمایشگر

این ماژول مقادیر ولتاژ و جریان را به صورت همزمان نمایش داده و به وسیله کلید های تعبیه شده روی آن امکان کم یا زیاد کردن ولتاژ را فراهم میکند.

ویژگی ها:

  • ولتاژ ورودی:5 الی 23 ولت
  • ولتاژ خروجی:0 تا 16 ولت
  • جریان:3 آمپر
  • راندمان:95 درصد
  • امکان کالیبراسون با دکمه سمت چپ

Specification

Input Voltage: 5~23V, Max 23V, recommended to use within 20V
Input voltage must be higher than the output voltage 1V above
Output Voltage: 0~16.5V adjustable (It can save the last set voltage automatically)
Peak Current:Recommended use in 2A, accuracy of 1%, the minimum display 0.01A, less than 10mA will not be  displayed.
Peak Current: 3A (Recommended use in 2A, accuracy of 1%, the minimum display 0.01A, less than 10mA will not be displayed.)
Conversion Efficiency: 95%
Size: 62 x 44 x 18mm

Instruction

Using STN liquid crystal display screen, Voltage and Current can be displayed simultaneously, blue background and white character, wide angle and wide field of view.
Using button adjustable voltage, left button to reduce the voltage, the right button to increasing voltage. press button one time can adjust 0.04V voltage, press and hold more than 1 second to quickly adjust voltage.

Calibration

When power outages, long press left button access the power supply.
Then the display starts flashing, at this time, release the left button, measure output voltage with multimeter.
When you press the left or right button until the screen displays near 5V, For example, 4.98V-5.02 is all right, the screen will show 5V.
After adjusting the voltage, please shout off the power supply. Then you completed the calibration.

 

 

ماژول مبدل DC-DC کاهنده HW-601 به همراه نمایشگر-شرکت هوشمندسازان ذوق