ماژول ضبط و پخش صدا ISD1820

ماژول ضبط و پخش صدا ISD1820

ماژول ضبط و پخش صدا ISD1820

این ماژول بر پایه ISD 1820 که یک تراشه ضبط و پخش پیام است. این محصول یک ماژول تک تراشه ای ضبط صدا، با قابلیت ذخیره سازی در حافظه غیرفرار و قابلیت پخش صدا از 8 ثانیه تا 20 ثانیه است.
استفاده از این ماژول بسیار ساده است به گونه ای که شما می توانید به طور مستقیم با یک کلید فشاری روی برد یا با میکروکنترلرهایی نظری آردوینو، STM32، ChipKit و … آن را کنترل کنید. شما می توانید به همین روش ضبط، پخش و تکرار صدا را کنترل کنید.

Product Description

ISD1820 Sound/Voice Board Recording Recorder Playback Module Arduino, ARM

Voice record module is base on ISD1820, which a multiple-message record/playback device. It can offer true single-chip voice recording, no-volatile storage, and playback capability for 8 to 20 seconds. The sample is 3.2k and the total 20s for the Recorder.

Operating mode selector switch
LED indicates if the board is recording
Record up to 64 seconds of audio
All pins of the ISD1932 broken out to 0.1″ headers
Breadboard friendly
This module use is very easy which you could direct control by push button on board or by Microcontroller such as Arduino, STM32, Chip Kit etc. From these, you can easy control record , playback and repeat and so on.

2.4V to 5VDC supply voltage
On-chip  speaker driver
Record up to 20 seconds of audio