ماژول سنسور دیجیتال سنجش شدت نور GY-49

ماژول سنسور دیجیتال سنجش شدت نور GY-49

ماژول سنسور دیجیتال سنجش شدت نور GY-49 دارای سنسور MAX44009 دارای ارتباط I2C

ماژول GY-49 یک برد مجهز به سنسور حساس به شدت نور است که دارای یک مبدل AD بیست بیتی می باشد. این ماژول می تواند مستقیما سیگنال دیجیتال در خروجی ایجاد کند. اینترفیس ارتباطی این ماژول رابط سریال I2C می باشد. این ماژول برای تشخیص میزان نور محیط با دقت و رزولوشن بالا مناسب بوده و داده های خروجی آن بصورت lx (لوکس متر) می باشد. همچنین این ماژول به راحتی به وسیله آردوینو  قابل راه اندازی است.

The MAX44009 ambient light sensor features an I2C digital output that is ideal for a number of portable applications such as smartphones, notebooks, and industrial sensors.

At less than 1μA operating current, it is the lowest power ambient light sensor in the industry and features an ultra-wide 22-bit dynamic range from 0.045 lux to 188,000 lux.

Low-light operation allows easy operation in dark-glass applications.

The on-chip photodiode’s spectral response is optimized to mimic the human eye’s perception of ambient light and incorporates IR and UV blocking capability.

The adaptive gain block automatically selects the correct lux range to optimize the counts/lux.

The IC is designed to operate from a 1.7V to 3.6V supply voltage range and consumes only 0.65μA in full operation.

 

Specification:

 

Range: Wide 0.045 Lux to 188,000 Lux

VCC: 1.7V to 3.6V

Operating current: ICC = 0.65μA

Temperature range: -40°C to +85°C

Device address options : 1001 010x and 1001 011x

PCB size: 1.32*1.05cm/0.52″*0.41″

 

Applications/Uses:

 

Cellular Phones/Smartphones

Digital Lighting Management

Portable Devices

Security Systems

Tablet PCs/Notebook Computers

TVs/Projectors/Displays

 

Package includes:

 

1 x MAX44009 Ambient Light Sensor

1 x 4 pin header