ماژول سنسور تشخیص گاز متان MQ-4

ماژول سنسور تشخیص گاز متان MQ-4

این سنسور MQ4 آشکار ساز گاز متان ( گاز شهری ) است.می توان از آن برای ساخت دستگاه های نشت یاب استفاده کرد.

مشخصات :
دقت بالا
قابلیت تنظیم با پتانسومتر
مدار درایو ساده
مقدار مقاومت MQ4 در برابر گازهای مختلف متفاوت است.

The MQ4 is used in gas leakage detecting equipment in consumer and industry markets,this sensor is suitable for detecting CH4,Natural gas, LNG, avoid exposure to alcohol, cooking fumes, and cigarette smoke. The sensitivity can be adjusted by the potentiometer.

Specifications:

  • Power supply needs: 5V
  • Interface type: Analog
  • Pin Definition: 1-Output 2-GND 3-VCC
  • High sensitivity to CH4, Natural gas
  • Small sensitivity to alcohol, smoke
  • Fast response
  • Stable and long life
  • Simple drive circuit