ماژول روتاری انکودر CJMCU-111 دارای سوئیچ

ماژول روتاری انکودر CJMCU-111 دارای سوئیچ

با چرخش شافت ماژول روتاری انکودر Rotary Encoder فرکانس به صورت پالس تولید میشود.

معرفی

شافت ماژول روتاری انکودر Rotary Encoder در دو جهت مثبت و منفی قابل چرخش است. با چرخش شافت ماژول روتاری انکودر Rotary Encoder فرکانس به صورت پالس تولید میشود و همچنین تعداد دوران این شافت بینهایت است.

 

 

Introduction

Number of Locations: 20 digits
Number of pulses: 20
With switch: Yes
Operating life: 30,000 times
Maximum rated: 10mA 5V DC