ماژول رله 5 ولت چهار کاناله SSR حالت جامد

ماژول رله 5 ولت چهار کاناله SSR حالت جامد

5V 240V solid state relay 2A

در این ماژول ها رله SSR به معنی Solid State Relay  با توان سوئیج کردن فرکانس بالا به کار رفته است. بر روی این ماژول عبارت Low level Trigger نوشته شده است. منظور از این عبارت تحریک شدن رله با ولتاژ صفر می باشد.

اساس کار رله SSR کمی متفاوت از رله های معمولی می باشد و برای مصارف خاص تری استفاده می شود. کانال های ورودی این ماژول ها کاملا شبیه به ماژول رله معمولی و دارای ترمینال سه کاناله می باشند. که یکی ولتاژ مثبت و دیگری زمین مدار و یکی دیگر از کانال ها برای ارسال فرمان به رله تعبیه شده است.

تفاوت کار در خروجی این ماژول رله با ماژول های معمولی می باشد که در این ماژول ها برخلاف ماژول رله معمولی دو کانال می باشد. به نسبت ماژول رله معمولی این ماژول دارای ابعادی در حدود نصف می باشد.

Features:
1, 5V 240V solid state relay 2A output with resistance type fuse 240V 2A.
2, size: 56*52*25 (length * width * height) net weight: 40g
3, the input power supply: 5V DC (160MA)
4, the input control signal voltage:
(0-2.5V the state of low level relay ON)
(3.3-5V high level relay OFF)
5, the 2.54CM pin and blue KF301 terminal is connected to the line of control more convenient.

Module interface:
Input part:
DC+: connect the power supply positive (press the relay voltage power supply)
DC-: the cathode of a power supply
CH1: 1 relay module signal trigger end (low level trigger effective)
CH2: 2 relay module signal trigger end (low level trigger effective)
CH3: 3 relay module signal trigger end (low level trigger effective)
CH4: 4 relay module signal trigger end (low level trigger effective)

High level and low level of meaning:
High level trigger refers to the signal trigger end (IN) had a positive voltage and the negative pole of the power supply is usually between, and the triggering end of a trigger connected with the positive pole of a power supply, when the trigger end has a positive voltage or reached the trigger voltage, the relay is attracted.
Low level trigger refers to the signal triggering voltage between the end and the negative electrode of the power supply is OV, or trigger terminal voltage lower voltage than the positive power supply voltage, low to can trigger, make the relay, is usually the cathode of the power supply and the triggering end of a trigger mode connection, so that the relay is attracted.

Electrical parameters:
The static current voltage version of the working current of trigger voltage, trigger current
1 way 5V 0mA 13.8mA 0-2.5V 2mA
2 way 5V 0mA 26.8mA 0-2.5V 2mA
3 way 5V 0mA 37mA 0-2.5V 2mA
4 way 5V 0mA 48mA 0-2.5V 2mA