ماژول رله 5 ولت دو کاناله SSR حالت جامد

ماژول رله 5 ولت دو کاناله SSR حالت جامد

5V 240V solid state relay 2A

در این ماژول ها رله SSR به معنی Solid State Relay  با توان سوئیج کردن فرکانس بالا به کار رفته است. بر روی این ماژول عبارت Low level Trigger نوشته شده است. منظور از این عبارت تحریک شدن رله با ولتاژ صفر می باشد.

اساس کار رله SSR کمی متفاوت از رله های معمولی می باشد و برای مصارف خاص تری استفاده می شود. کانال های ورودی این ماژول ها کاملا شبیه به ماژول رله معمولی و دارای ترمینال سه کاناله می باشند. که یکی ولتاژ مثبت و دیگری زمین مدار و یکی دیگر از کانال ها برای ارسال فرمان به رله تعبیه شده است.

تفاوت کار در خروجی این ماژول رله با ماژول های معمولی می باشد که در این ماژول ها برخلاف ماژول رله معمولی دو کانال می باشد. به نسبت ماژول رله معمولی این ماژول دارای ابعادی در حدود نصف می باشد.

Product introduction:
1,  5V 240V solid state relay 2A, output with resistance type fuse 240V 2A.
2, size: 55*33*25 (length * width * height) net weight: 21.5g
3, the input power supply: 5V DC (160MA)
4, the input control signal voltage:
(the state of the 3.3-5V high level relay OFF)
5, the blue KF301 terminal is connected to the line of control more convenient.

Module interface:
Input part:
DC+: connect the power supply positive (press the relay voltage power supply)
DC-: the cathode of a power supply
CH1: 1 relay module signal trigger end (High level trigger effective)
CH2: 2 relay module signal trigger end (Highlevel trigger effective)

High level meaning:
High level trigger refers to the signal trigger end (IN) had a positive voltage and the negative pole of the power supply, usually with the trigger end of a trigger connected with the positive pole of a power supply, when the trigger end has a positive voltage or to trigger voltage, the relay is attracted.