ماژول حرکت میکرویو HW-M10

ماژول حرکت میکرویو HW-M10

دارای حساسیت بالا و طیف گسترده ای از زاویه ی حساس و ولتاژ اعمالی ، این ماژول بر اساس سنجش خودکار اثر داپلر کار می کند

ماژول سنسور حرکت میکرویو HW-M10، فناوری است که بر اساس سنجش خودکار اثر داپلر کار می کند. این محصول دارای حساسیت بالا و طیف گسترده ای از زاویه ی حساس و ولتاژ اعمالی است. از این محصول به صورت گسترده ای در تغییرات روشنی بر اساس حضور انسان و زنگ های ضد سرقت مورد استفاده قرار میگیرد.

آنتن مسطح HW-M10 ، موج الکترومغناطیس با فرکانس بالا (10.525GHz) را ارسال و اکو ساطع شده را دریافت میکند. HW-M10 تغییر اکو در اثر یک حرکت کوچک را نیز تشخیص می دهد. سیگنال ها به احتمال زیاد در عبور از در و پنجره یا دیوارهای نازک تشخیص داده می شوند.

ویژگی ها

  • قابلیت ضد تداخل ، عملکرد پایدار، بدون دمای محیط
  • فشرده و کوچک، نصب آسان، پاسخ سریع، حساسیت بالا
  • سنسورهای فاصله می توانند زاویه های 180×360 را نیز تشخیص دهند.
  • رادار می تواند از اجسام غیر فلزی، مانند چوب، شیشه و پلاستیک عبور کند اما از دیوارهای بتنی و صفحات فلزی عبور نمی کند.
  • بهترین نتیجه زمانی حاصل میشود که افراد و اشیا به سمت سنسور حرکت کنند.

This product is auto-sensing technology of Doppler radar control products, high sensitivity, sensing distance, reliability, sensing angle, wide supply voltage range of features. Widely used in a variety of lighting situations the human body sensors, anti-theft alarm situations.
HW-M10 planar antenna and accept emission of active sensors, sensor high frequency electromagnetic waves ( 10.525GHz ) and receives their echo. HW-M10 change detection echo even within the tiny movement, then the microprocessor trigger , executing instructions. Signals are likely to be detected through the door, glass and thin walls.

Features:
1 anti-interference ability , stable performance , without the ambient temperature .
2 compact , easy to install.Fast response , high sensitivity .
3 distance sensors , can also be customized   detection angle 180X 360
4 radar can penetrate non-metallic objects , such as wood , glass , plastic , fabric, etc.
Unless there is concrete walls and metal plates can intercept .
5 people or objects moving towards the sensor detection results when the best!