ماژول تشخیص شدت اشعه UV خورشید GUVA-S12SD

ماژول تشخیص شدت اشعه UV خورشید GUVA-S12SD

ماژول حسگر پرتوی ) UV  فرا بنفش (

یکی از محصولات خوب شرکت CJMCU ماژول اندازه گیری شدت پرتوهای فرا بنفش است که استفاده های زیادی در بخش های مختلف همچون پزشکی ، کشاورزی و … دارد.
از این محصول در پرورشگاه های گل و گیاه ، اتاق های ایزوله پزشکی ، میکروب کش ها و … میتوان استفاده کرد. خروجی این ماژول به صورت آنالوگ می باشد که درصورت اندازه گیری شدت پرتوهای فرا بنفش میتوان آن را به یک واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال که در اکثر میکروکنترلر ها تعبیه شده است ، متصل کرد. طول موج پاسخگویی این محصول (200nm ~ 370nm) است .