ماژول اندازه گیری فشار CJMCU-449

ماژول اندازه گیری فشار CJMCU-449

قابلیت اندازه گیری فشار تا 20 نیوتون

معرفی

این ماژول برای استفاده از سنسورهای سنجش فشار مقاومتی FSR  تولید شده است که راه اندازی و استفاده از این سنسورها را به میزان زیادی آسان کرده است.

Introduction

CJMCU-449 bending deformation force sensing resistor pressure sensor resistor amplifier module
Force range: 0.2N to 20N
Output mode: Analog voltage output
Power supply: 3V3 or 5V optional
Size: 14mm * 20.5mm
Weight: 1.5g