فرستنده IR مادون قرمز 8mm کلاهی بسته 250 تایی

فرستنده IR مادون قرمز 8mm کلاهی بسته 250 تایی

این فرستنده ها در رباتیک و دوربین های مدار بسته استفاده می شوند.