فرستنده گیرنده مادون قرمز سطحی CNY70

فرستنده گیرنده مادون قرمز سطحی CNY70

سنسور CNY70 اصل و مرغوب مناسب براي ربات هاي تعقيب خط

این سنسور امواج مادون قرمز را به طرف بیرون ار سال می کند و در صورتی که در مقابل آن جسمی و مانعی قرار گیرد امواج بازتاب شده و توسط گیرنده که یک فتوترانزیستور می باشد دریافت می شود.
این سنسور با حساسیت بالا مناسب برای تشخیص بدون تماس  ونیز مناسب برای خواندن انواع انکودر می باشد.
همچنین دارای فیلتر مادون قرمز برای کم کردن اثر نور محیط است.