شیلد LED RGB برد Wemos Mini D1

شیلد LED RGB برد Wemos Mini D1

شیلد LED RGB دارای LED 5050 RGB جهت نمایش وضعیت مختلف با رنگ مختلف می‌باشد.

شیلد LED RGB مخصوص برد کنترل اینترنت اشیاء D1 Mini طراحی شده است. این شیلد با نرم افزار آردوینو و برد Wemos D1 mini سازگار است. ابعاد این شیلد با برد Wemos D1 Mini دقیقا یکسان است و باعث شده انتخاب مناسبی برای پروژه‌های اینترنت اشیاء IOT باشد. دارای LED 5050 RGB جهت نمایش وضعیت مختلف با رنگ مختلف می‌باشد.

Discription:
WS2812B RGB Shield is a digital full colour (16777216 colour) RGB LED light source. It is specifically designed for the WeMos mini and mini Pro ESP8266 based development boards. This shield includes two 8 pin headers (these will require soldering to the module) which will allow it to be easily inserted into the D1 minis headers. To control the LED the shield only requires one digital IO pin (D2).

Features:
LED Size: 5050
Colours: 16777216
Voltage: 5V
Size: 28 mm x 26 mm x 3.3 mm