شیلد موتور درایور مونستر موتو – Monster Moto Shield VNH2SP30

شیلد موتور درایور مونستر موتو - Monster Moto Shield VNH2SP30

برای ایجاد قابلیت راه اندازی یک جفت موتور با مصرف جریان بالا برای برد های آردوینو

معرفی شیلد موتور درایور مونستر موتو

مدار شیلد موتور Monster برای ایجاد قابلیت راه اندازی یک جفت موتور با مصرف جریان بالا تقویت شده است. VIN و خروجی موتور برد برای ترمینال پیچی 5mm آماده شده است.توجه کنید درصورتی که ازین برد برای کابردهایی با مصرف جریان بالا استفاده می کنید. ممکن است برای بهبود عملکرد نیاز به یک هیت سینک یا فن و لحیم کردن سیم مستقیما بر روی برد بجای استفاده از ترمینال پیچی داشته باشید. اگرچه در هنگام استفاده ازاین برد برای جریان های تا 6A به سختی چیپ آن بطور قابل ملاحظه ای گرم می شود.

مشخصات شیلد موتور درایور مونستر موتو

  • ولتاژ ماکزیمم: 16V
  • حداکثر جریان نامی : 30A
  • جریان دهی پیوسته عملی: 14A
  • سنجش جریان قابل استفاده برای پین آنالوگ آردینو
  • ماسفت در هنگام مقاومت : 19mΩ
  • فرکانس PWM ماکزیمم: 20KHz
  • قابلیت shutdown حرارتی برای محافظت

قابلیت قطع خودکار مدار در صورت کاهش و افزایش بیش از حد ولتاژ