شیلد درایور موتور برد Wemos Mini D1

شیلد درایور موتور برد Wemos Mini D1

شیلد درایور موتور Motor Driver مخصوص اینترنت اشیاء IOT برد Wemos Mini D1 TB6612

شیلد درایور موتور مخصوص برد کنترلی Wemos D1 Mini طراحی شده است. این شیلد با نرم افزار آردوینو و برد Wemos D1 mini سازگار است. همچنین ابعاد این شیلد با برد Wemos D1 Mini دقیقا یکسان است و باعث شده انتخاب مناسبی برای پروژه‌های اینترنت اشیاء IOT باشد. تراشه TB6612 توانایی مدیریت 2 موتور DC را دارد.

Features

 • I2C interface
 • Power supply voltage: VM=15V max
 • Output current: Iout=1.2A(average) / 3.2A (peak)
 • Standby control to save power
 • CW/CCW/short brake/stop motor control modes

Pins

 • VM: Motor power supply + (Max 15Vdc)
 • GND: Motor power supply –
 • A1 A2: Motor A
 • B1 B2: Motor B
 • S: Standby control port (in IO mode)
 • Stanby control mode
  • I2C mode: Control TB6612’s STBY with I2C protocol
  • IO mode: Control TB6612’s STBY with “S” pin
 • Shield reset mode
  • short: reset with d1 mini (reset at power on or press d1 mini’s reset button)
  • open: reset by “DTR” pin

 

شیلد درایور موتور برد Wemos Mini D1-شرکت هوشمندسازان ذوق