سنسور لرزش و ویبره ANT-801S

سنسور لرزش و ویبره ANT-801S

801S Sensitive Vibration Sensor for Arduino Raspberry pi Mega UNO NEW

 

سنسور لرزش و ویبره ANT-801S-شرکت هوشمندسازان ذوق

 

Features:
Model : ANT-801S
Body Size : 10 x 2.6mm
Voltage : DC 3.0V
Current : 80mA
Speed : 9000