درایور استپر موتور LV8729 ویژه پرینتر سه بعدی

درایور استپر موتور LV8729 ویژه پرینتر سه بعدی

ماژول درایور استپر موتور پرینتر سه بعدی به همراه هیتسینک

The Ultra quiet LV8729 4-layer Substrate Stepper Motor Driver module with 128 subdivisions is a Best suited Moter Driver for Nema stepper motor whose current is less than 1.5A, which makes motor steady, quiet and precise.
The LV8729 is a PWM current-controlled micro step bipolar stepping motor driver. This driver can perform eight times of excitation of the second phase to 32W1-second phase and can drive simply by the CLK input.
It has a wide range of Operating voltage range i.e. 6V-36V, the proposed voltage is 12V Support subdivisions of 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 with product Process of four-layer PCB board. In the 64 subdivision or 128 subdivision controller, it has a better ultra-quiet effect.

 

 

درایور استپر موتور LV8729 ویژه پرینتر سه بعدی-شرکت هوشمندسازان ذوق

 

درایور استپر موتور LV8729 ویژه پرینتر سه بعدی-شرکت هوشمندسازان ذوق