ترموستات 12VDC دیجیتال HW-W3001

ترموستات 12VDC دیجیتال HW-W3001

معرفی

ماژول HW-W3001  ترموستات دیجیتال با رله بطور کلی ترموستات برای تنظیم درجه حرارت مایعات، گازها و جامدات در دستگاههای گرم یا سردساز در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات

 •     دارای سنسور بیرونی ضدآب
 •     رنج دمایی : 50- الی 110 درجه سانتی گراد
 •     دقت: ± 0.1 درجه سانتی گراد
 •     ولتاژ کاری : 12VDC
 •     طول سیم : 50 سانتی متر

Specification

Product model: HW-W3001
Material: Electrical components
Temperature measurement range: -50℃-110℃
Temperature control range: -50℃-110℃
Accuracy of temperature measurement: +-0.2℃
Temperature Control Accuracy: +-0.1℃
Input measurement: NTC 10KL = 1m waterproof probe
Input power supply: 12V
Output power: 120W
Output type: direct output
Output capacity: maximum 10A
Appearance size: 60mm*45mm*31mm/2.36*1.77*1.22”
Packing weight: 51g

Instruction

 1. Setting the starting temperature: Press the button once to display the starting temperature. Press the button for about 3 seconds for a long time. The number of starting temperature will flicker. The required temperature can be set by the button up and down.
  2. Setting the stop temperature: Press the key once to display the stop temperature. Press the key for about 3 seconds for a long time. The stop temperature number will flicker. The required temperature can be set by the up and down keys.
  Heating mode:
  1. Setting essentials: Start-up temperature < stop temperature (the program automatically judges working mode as a heating mode).
  2. Settings:
  Press the up button for a long time, after flicker, and set the start temperature by the upper and lower keys.
  Press the down button for a long time, after flicker, and set the stop temperature by the upper and lower keys.
  How to set it up:
  1. Determine the working mode as heating mode, starting temperature < stopping temperature.
  2. Press the up key button for a long time. When the temperature value flickers, press the upper and lower buttons to adjust the temperature. The starting temperature is 41°C.
  3. Press the down key button long. When the temperature value flickers, the upper and lower keys are pressed to adjust the temperature, and the stop temperature is 51°C.
  Refrigeration mode:
  1. Setting essentials: Start-up temperature > stop temperature (the program automatically judges the working mode as refrigeration mode)
  2. Settings:
  Press the up button for a long time, after flicker, and set the start temperature by the upper and lower keys.
  Press the down button for a long time, after flicker, and set the stop temperature by the upper and lower keys.
  Use cases:
  Control cabinet radiator, heat dissipation to 24°C stop, temperature rise to 32°C again start radiator.
  How to set it up:
  1. Determine the working mode as a refrigeration mode. Start temperature > stop temperature.
  2. Press the up key button for a long time. When the temperature flickers, press the upper and lower buttons to adjust the temperature. The start-up temperature is 32 °C.
  3. Press the down key button long. When the temperature flickers, press the upper and lower keys to adjust the temperature, and the starting temperature is 24 °C.