تبدیل LVDS به TTL نمایشگر های 50 پین 6 بیتی

تبدیل LVDS به TTL نمایشگر های 50 پین 6 بیتی

 LVDS 1ch 6bit DF14 – 20Pin Turn to 50Pin TTL Signal LCD T-conboard Converter Board for 6.5~9 inch 1024*768 800*600 LCD Panel

این مبدل برای تبدیل السیدی های 50  پین استاندارد به LVDS استفاده می شود. در صورتی که برد بخش LVDS را ندارد، برای راه اندازی LCD از این تبدیل می توانید استفاده کنید.

 

 LVDS 1ch 6bit DF14 – 20Pin Turn to 50Pin TTL Signal LCD T-conboard Converter Board for 6.5~9 inch 1024*768 800*600 LCD Panel