تبدیل LVDS به TTL نمایشگر های 40 پین 8 بیتی

تبدیل LVDS به TTL نمایشگر های 40 پین 8 بیتی

 LVDS 1ch 8bit DF14-20Pin Turn to 40Pin TTL Signal LCD T-conboard Converter Board for 7~10.1 inch 1024*768 LCD Panel

این مبدل برای تبدیل السیدی های 40  پین استاندارد به LVDS استفاده می شود. در صورتی که برد بخش LVDS را ندارد، برای راه اندازی LCD از این تبدیل می توانید استفاده کنید.

 LVDS 1ch 8bit DF14-20Pin Turn to 40Pin TTL Signal LCD T-conboard Converter Board for 7~10.1 inch 1024*768 LCD Panel