برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB

برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB

برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB

برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB

این برد توسعه  و راه  اندازی ماژولESP8266 است که تمامی قطعات لازم برای راه اندازی بر روی برد درنظر گرفته شده است.

ماژول از دو قسمت تشکیل شده که قابل جداسازی از یکدیگر هستند بر روی برد بالایی ماژول وای فای به همراه کلیه پین هایGPIO در نظر گرفته شده و در برد زیرین برد راه اندازی قرار گرفته.

همچنین در هر دو قسمت برد یک ورودیmicro usb وجود دارد کهusbبالایی بمنظور تامین تغذیه وusbپایین بمنظور دیباگ کردن و راه اندازی است.

بر روی برد نیز سه کلید فشاری بمنظور power, reset and firmware upgrade، و همچنین فتوسل و یکRGB-LED وجود دارد.هدر این برد شامل دو ردیف8تایی پین هدر به منظور دسترسی به پایه هاGPIOs, VCC, GND, Reset, ADC, and UARTاست.

 

 

مشخصات فیزیکی

طول و عرض:      30X31 mm

وزن:      100 گرم

ویژگی ها

ولتاژ:     3.3 ولت DC

فرکانس:  2.4 GHZ

ماکزیمم ولتاژ ورودی:          5ولت

نوع خروجی:        USB

تعداد پایه ها:         16 عدد

پروتکل ارتباطی:   GPIOs, VCC, GND, Reset, ADC, and UART

باودریت:   حداکثر115200

تراشه:    ESP8266

هسته:     WI FI ESP8266