برد توسعه LOLIN بر مبنای برد NodeMCU

برد توسعه LOLIN بر مبنای برد NodeMCU

برد توسعه LOLIN بر مبنای برد NodeMCU برای استفاده کاربردی از امکانات ماژول ESP8266

این ماژول که در حقیقت یک برد توسعه برای کاربری هایی نظیر اینترنت اشیا محسوب می گردد اندکی بعد از ESP8266 معرفی گردیده است و با مجتمع سازی ابزارهایی نظیر PWM و GPIO و ADC روی یک برد کوچک ، ماژولی مناسب جهت کنترل وسایل با استفاده از وای فای است.