برد آردوینو Uno دارای پردازنده مرکزی ATmega328 و چیپ مبدل CH340G

برد آردوینو Uno دارای پردازنده مرکزی ATmega328 و چیپ مبدل CH340G

بسیار شبیه آردوینو UNO R3 بوده با این تفاوت که میکروکنترلر استفاده شده بر روی آن ATMEGA328P-AU می باشد.

 

برد آردوینو Uno دارای پردازنده مرکزی  بسیار شبیه آردوینو UNO R3 معمولی  می باشد با این تفاوت که میکروکنترلر استفاده شده بر روی آن atmega328p-au می باشد که به صورت TQFP عرضه می گردد.

برد آردوینو Uno دارای پردازنده مرکزی همچنین برای کاهش قیمت آی سی Atmega16u با آی سی CH340G تعویض شده که برای استفاده از برد می بایست درایور آن به صورت جداگانه نصب گردد.

در کل، این برد به جز تفاوت های ظاهری در طراحی ، تفاوت مهمی با بردهای معمولی UNO ندارد و از کلیه نرم افزارها، کدها، شیلدها و ماژول های آن پشتیبانی می کند.

Specification

ATmega328 Microcontroller
5V Operating Voltage
7-12V Input Voltage
6-20V Input Voltage (limits)
14 (of which 6 provide PWM output) Digital I/O Pins
6 Analog Input Pins
40 mA DC Current per I/O Pin
50 mA DC Current for 3.3V Pin
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader Flash Memory
2 KB (ATmega328), 1 KB (ATmega328) EEPROM
16 MHz Clock Speed