آردوینو مگا Arduino MEGA R3 – 2560

آردوینو مگا Arduino MEGA R3 – 2560

برد آردوینو Mega2560 یک برد میکروکنترلر بر پایه ATmega2560 بوده و دارای مجموعاً 54 پین ورودی/خروجی دیجیتال میباشد.

آردوینو مگا Arduino MEGA R3 – 2560

آردوینو مگا Arduino MEGA R3 – 2560برد آردوینو Mega2560 یک برد میکروکنترلر برپایه ATmega2560 می باشد.

(datasheet) آردوینو مگا Arduino MEGA R3 – 2560این برد مجموعاً 54 پین ورودی/خروجی دیجیتال(که 15 تای آن می تواند به عنوان خروجی PWM استفاده گردد).

16 ورودی آنالوگ، 4 پورت UART (پورت های سریال سخت افزاری)، یک نوسان ساز کریستال MHz 16.

یک پورت USB، یک پاورجک، یکICSP Header و یک دکمه ریست دارد.

برد Mega 2560 شامل کلیه امکانات مورد نیاز جهت بکارگیری میکروکنترلر موجود برروی برد می باشد.

آردوینو مگا Arduino MEGA R3 – 2560 برای شروع، تنها با یک کـابل USB، به سادگی برد را به کامپیوتـرتان وصل کنید.

و یا آن را با یـک آداپـتور AC-to-DC و یا باتری راه اندازی نمایید.