phase locked loop

ماژول تشخیص بهره , اتلاف و فاز AD8302

معرفی این ماژول به منظور آشکارسازی اختلاف فاز مورد استفاده قرار می گیرد. تراشه اصلی ماژول AD8302  بوده که یک…

0
179,800 تومان