قیمت پرینتر حرارتی سریال

پرینتر حرارتی سریال TTL مدل CSN-A1

ماژول پرینتر حرارتی مینی دارای ارتباط  TTL / RS232

0
Free!