فروشگاه هوشمندسازان ذوق

آردوینو مگا -2560 Arduino MEGA CH340G

این برد دقیقا شبیه سایر بردهای آردوینو مگا R3 می باشد با این تفاوت که به جای آی سی ATMEGA16U2، چیپ CH340 در آن استفاده شده است، زمان نصب درایور می بایست درایور  این آی سی بر روی سیستم نصب شود.

0
Free!

برد آردوینو LilyPad 328

قابل استفاده در منسوجات پارچه ای و لباس های هوشمند و قابل شستشو

0
Free!

ماژول AHRS و IMU سریال I2C نه محوره MPU9250

CJMCU-116 MPU9250 SPI / IIC 9-Axis Attitude Module w/ Gyro + Accelerator + Magnetometer 

0
Free!