ساخت ریموت کنترل رادیویی با avr

گیرنده ریموت ASK 433MHz سوپرهترودین مدل RXB22

JMR RXB22 433MHz ASK superheterodyne wireless receiving module

0
Free!