ریموت کنترل 24 ولت

گیرنده 6 کانال FIX به همراه ریموت

قابلیت کار در سه حالت ، دایم ، لحظه ای و الاکلنگی

0
Free!