خاموش شدن صفحه ضبط ماشین

ماژول پتانسیومتر دیجیتال 10 کیلو اهمی X9C103S

پتانسيومترهاي ديجيتال را میتوان مانند يك POT معمولي در مدار بست و با ارتباط سريال آن را كنترل کرد.

0
36,800 تومان