انکودر خطی

ماژول روتاری انکودر CJMCU-111 دارای سوئیچ

با چرخش شافت ماژول روتاری انکودر Rotary Encoder فرکانس به صورت پالس تولید میشود.

0
40,300 تومان