ورودی و خروجی

شیلد رله Relay برد Wemos Mini D1

شیلد رله Relay مخصوص اینترنت اشیاء IOT برد Wemos Mini D1

0
35,600 تومان

ماژول رله 5 ولت 24 کاناله

هر يك از پین های آردوینو ولتاژ خروجي5 ولت و حداكثر جریان 40 ميلي آمپر را برای شما فراهم می…

0
236,700 تومان

ماژول رله 5 ولت چهار کاناله

هر يك از پین های آردوینو ولتاژ خروجي5 ولت و حداكثر جریان 40 ميلي آمپر را برای شما فراهم می…

0
50,800 تومان
0
113,500 تومان
0
65,700 تومان

ماژول رله 5 ولت دوکاناله

هر يك از پین های آردوینو ولتاژ خروجي5 ولت و حداكثر جریان 40 ميلي آمپر را برای شما فراهم می…

0
Free!

ماژول رله 5 ولت هشت کاناله

هر يك از پین های آردوینو ولتاژ خروجي5 ولت و حداكثر جریان 40 ميلي آمپر را برای شما فراهم می…

0
104,200 تومان

ماژول رله 5 ولت یک کاناله

هر يك از پین های آردوینو ولتاژ خروجي 5 ولت و حداكثر جریان 40 ميلي آمپر را برای شما فراهم…

0
Free!
0
36,800 تومان