فشار

ماژول سنسور فشار بارومتریک BOSCH BMP280

سنسور فشار بارومتریک به همراه سنسور دما

0
15,400 تومان

ماژول سنسور فشار بارومتریک CJMCU-MS5540C

سنسور فشار بارومتریک 

0
274,700 تومان

ماژول فشار بارومتریک BOSCH BMP180

سنسور فشار بارومتريك با دقت بالا و جريان مصرفي پايي

0
19,700 تومان