گاز

ماژول سنسور تشخیص الکل MQ-3

سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند. این سنسورها نسبت به طیف…

0
38,700 تومان

ماژول سنسور تشخیص دود و گاز MQ-2

ماژول سنسور تشخیص دود و گاز از سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره…

0
32,600 تومان

ماژول سنسور تشخیص گاز متان MQ-4

این سنسور MQ4 آشکار ساز گاز متان ( گاز شهری ) است.می توان از آن برای ساخت دستگاه های نشت…

0
35,600 تومان

ماژول سنسور تشخیص مونوکسید کربن MQ-7

سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند.داین سنسورها نسبت به طیف گسترده…

0
43,500 تومان

ماژول سنسور گاز مونوکسید کربن و گاز های قابل اشتعال MQ-9

سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند.داین سنسورها نسبت به طیف گسترده…

0
41,700 تومان