لنز PIR

سنسور PIR D203B

سنسور PIR مناسب برای تشخیص گرمای تابشی ، حرکت موجودات زنده و انسان و مادون قرمز در این سنسور، دو…

1
13,500 تومان